Skönmålning av landstingets ekonomi i borgerlig Finansplan.

Under dagens sammanträde i Landstingsstyrelsen behandlas det borgerliga förslaget till Finansplan. Den borgerliga majoriteten menar att sjukvården, som i år kommer redovisa ett underskott på ca 240 miljoner, nästa år kommer att nå ekonomisk balans. Det utan att man föreslår en enda åtgärd.

- Den borgerliga Finansplanen är en ren skönmålning, säger Irma Görtz 2:e vice ordförande Landstingsstyrelsen (s). Istället för att ta sitt ansvar för det stora ekonomiska underskottet, använder man sig av orealistiska antagande för att få ett positivt resultat på sista raden.

I den borgerliga Finansplanen föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs ytterligare 79 miljoner. Året efter tas lika mycket tillbaka i besparingar. I det socialdemokratiska förslaget till Finansplan tillförs inga ytterliga medel. Till skillnad mot majoriteten ger socialdemokraterna ett antal förslag och uppdrag för att bland annat säkra den långsiktiga ekonomin, stärka vårdgarantin och den första linjens sjukvård.

- Majoriteten skjuter alla besvärliga beslut på framtiden och de som drabbas är de östgötska patienterna, säger Irma Görtz. Resultatet är stora ekonomiska underskott och rekordlånga väntetider. Vi socialdemokrater lägger ett förslag till Finansplan som ger långsiktig ekonomisk balans.

För mer information kontakta   Irma Görtz 070-26 27 117

2007-11-01 11:00