Socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik bra idag och bra för framtiden

Socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik bra idag och bra för framtiden
När 2005 års bokslut läggs till handlingarna kan vi konstatera att det varit ett bra år för östgöten som patient. En modern, mer effektiv organisation har möjliggjort satsningar som innebär minskade köer och ökade resurser till dem med de största behoven. Det är positivt för östgötsk hälso- och sjukvård både idag och inför framtiden

Det innebär idag
Att vi kan göra satsningar på grupper med eftersatta behov:
· 119 miljoner i nivåhöjningar
· 135 miljoner i engångssatsningar


Att vi gör dessa satsningar med stabil ekonomi som inte skjuter kostnader på framtiden:
· vi har ett positivt ekonomiskt resultat
· vi fullfonderar våra pensioner
· vi är skuldfria
· vi egenfinansierar våra investeringar


Det innebär inför framtiden.
Att vi socialdemokrater skall bedriva en politik som innebär att östgötarna skall kunna känna sig trygga i att de får en vård av högsta kvalitet också 2035 0ch 2045

En politik för 2015 innebär
att landstinget rekryterar och kompetensutvecklar våra medarbetare vi behöver i vården 2015. Vi satsar 40 miljoner 2005, och 44 miljoner 2006.


En politik för 2025 innebär
att landstinget avsätter medel för de pensioner som betalas ut 2025, totalt finns 6,3 miljarder fonderade för framtida pensionsutbetalningar.


En politik för 2035 innebär
att landstinget bygger och gör investeringar för bra vård i framtiden. Utrustningen förnyas – 500 miljoner under 2005, 1600 miljoner under 2006-2007.


En politik för 2045 innebär
att landstinget bidrar till den medicinska forskningen som i framtiden genererar bättre vård och hälsa, 300 miljoner.


En socialdemokratisk politik syftar till en vård som är trygg, solidarisk och effektiv. Vi för en långsiktig politik. Vi tar ansvar för dagens vård och för framtidens. Vi viker oss inte för kortsiktig populism och vi för samma politik i alla länsdelar. Det är inte den med störst röststyrka utan den med störst behov som först ska få komma till.
Alla ska med. Så enkelt är det.


2006-05-20 11:02