Socialdemokratisk reservation om Berga Vårdcentral

Reservation i ärende 3:2 Upphandling avseende alternativ drift av Berga vårdcentral i Linköping

Vi reserverar oss mot majoritetens beslut att upphandla verksamheten vid Berga vårdcentral. Tidigare erfarenheter av upphandlingar av vårdcentralsverksamhet visar att man sällan löser de problem som anges i ärendebeskrivningen. Andra lösningar måste till för att klara av tillgänglighet och vårdkvalitet.

Att avsäga sig driftsansvaret är också att välja den enkla vägen ut. I stället för att komma med egna lösningar avhänder man sig problemet. Vi menar att det är fel. Det är också olämpligt att med hjälp av en upphandling försöka spara in ett underskott i en verksamhet.

Vi finner det också anmärkningsvärt att den borgerliga majoriteten väljer att upphandla verksamheten mot personalens uttalade vilja. Det rimmar illa med tidigare tal om ökat personalinflytande och delaktighet.

2008-02-29 10:41