Socialdemokratiska krav på upphandlingen av Lasarettet i Motala.


På HSN:s sammanträde idag fattar nämnden beslut om en tidplan för upphandling av verksamheten på LiM. Socialdemokraterna har motsatt sig upphandlingen men väljer ändå att komma med yrkanden om vilka krav som skall ställas vid upphandlingen.

- Det är en väldigt komplicerad upphandling, säger Anna-Lena Sörenson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s). Delar av sjukhuset skall styckas loss. Hur det utformas har stor påverkan på vården i västra Östergötland men också på hela det östgötska sjukhussystemet.

Socialdemokraterna har varit mycket kritiska till dels upphandlingen i sig men också till hur upphandlingen har hanterats av den borgerliga majoriteten.

- Tempo verkar viktigare än kvalité, säger Anna-Lena Sörenson. Vi har hela tiden fått dubbla besked om omfattning och tidsplan. Jag får intrycket att det är viktigare att visa att man gör något än att resultatet blir bra, det är oroväckande.

På Hälso- och sjukvårdnämnden yrkade socialdemokraterna bland annat på att följande skall belysas:
1. Fastställande av eventuell volymgaranti i avtalet. På vilka grunder skall nivån fastställas?
2. Utbud och effekter för andra centrum. I vilken omfattning skall utbudet styras och i vilken utsträckning skall entreprenören ha frihet att tillhandahålla tjänster? Kommer man begränsa landstingets verksamheter att erbjuda de tjänster som entreprenaden skall omfatta?
3. Östgötarnas akuta omhändertagande. Operationspersonalen har varit en resurs för hela länet för att säkra den akuta verksamheten sommartid. Hur säkras det akuta omhändertagandet för östgötarna vid ett entreprenad?
4. Samverkan. Vilka effekter får entreprenaden för NSV:s verksamhet på LiM? Särskilt bör akut och intermediär vård (lätt IVA ) belysas.
5. Personal. Är de medarbetare som ej önskar övergå till entreprenaden  garanterade anställning i landstinget eller gäller det nuvarande avtalet om driftområden?
6. Undervisning och forskning. Vilka effekter får entreprenaden för US möjligheter till forskning särskilt inom behandlingsområden som ej längre utförs på US?

2007-12-06 10:21