Stärk patientens ställning

Under fredagen uppmärksammade bland annat SVT rapporten ”Hur vill befolkningen att primärvården ska organiseras?” från institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi. Rapporten visar att befolkningen prioriterar eget inflytande i vården samt eget val av vårdgivare.

-  Rapporten visar att vi i Östergötland arbetar med rätt frågor säger Anna - Lena Sörenson ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (s). Vi har gett hälso- och sjukvårdens organisation i uppdrag att arbeta med att stärka patientens ställning.

- Eget inflytande i vården handlar om att myndigförklara våra medborgare. Det kommer att vara en prioriterad fråga för oss i valrörelsen. Vården måste möte den enskilde individen på individens villkor, fortsätter Anna-Lena.

För mer information kontakta Anna-Lena Sörenson på 070 – 689 89 12
Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.ihe.se

2006-05-13 10:40