Tidplan för upphandling av ortopedi tas fram.

För att trygga den akuta ortopedivården för östra länsdelen gav hälso- och sjukvårdsnämndens presidium vid onsdagens sammanträde landstingets ledningsstab i uppgift att ta fram ett förslag till en tidplan för upphandling avseende ortopediverksamhet i Norrköping.

- Det handlar om att trygga östra länsdelens tillgång till akut ortopedi, säger Anna-Lena Sörenson (s), då är upphandling ett alternativ.

Förslaget ska innehålla olika alternativa möjligheter till upphandling av delar av ortopediverksamheten i Norrköping utifrån tidigare beslutad profilering. Tidplanen ska redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti. En kommande upphandling skulle i så fall innebära att den upphandlade verksamheten blir en underleverantör till Ortopedicentrum i Östergötland som är huvudleverantör.

2006-04-05 16:57