Tre sjukhus för sammanhållet län

Valet är nu genomfört och östgötarna har fått säga sitt om sjukvården i länet. Valutgången ger en splittrad bild, i vissa delar av länet är man i stort sett nöjd med de gångna årens förda politik, i andra delar har man markerat stort missnöje.

Jag tycker att det är viktigt att nu stå fast vid att vi ska fortsätta på den inslagna vägen med en vård efter behov. Jag tror att det finns en stor förståelse hos östgötarna att de gemensamma resurserna är begränsade och att det finns ett brett stöd för att resurserna ska fördelas rättvist och solidariskt.

Ska vi fortsätta att hävda en vård efter behov måste vi utveckla dialogen med östgötarna. Här ska vi inte glömma bort initiativ både i form av det rådslag som socialdemokraterna tillsammans med Kommunal genomförde och den medborgardialog som landstinget haft. Men vi har fortfarande mycket att lära och utveckla, det finns anledning till såväl självrannsakan som självkritik.

Sjukvården står inför stora utmaningar, den medicinsk-tekniska utvecklingen leder i sin förlängning till svåra etiska frågeställningar, vi måste våga lyfta frågan om egenansvar, den specialiserade vården kräver större upptagningsområden i form av större sjukvårdsregioner. Här måste vi kunna föra en politik som handlar både om dagens brister och som samtidigt rustar vården inför framtidens utmaningar. Allt detta måste vi diskutera tillsammans med östgötarna, det är frågor som angår oss alla.

Mot en vård efter behov kan stå lokala opinioner och starka professionella intressen. Jag menar att det är vår uppgift som politiker att se till alla östgötars behov, att ta ansvar och föra landstinget framåt. Därför fortsätter jag hävda att vägen för ett sammanhållet län är tre sjukhus för alla östgötar. Jag vill inte se ett splittrat Östergötland där politikernas uppgift blir att balansera lokala opinioner och ge mer åt sjukhusen ett i sänder. En bra vård imorgon kräver ansvarstagande politiker idag.

Paul Håkansson (s)

Publicerad i Corren onsdagen den 20 september 2006.

2006-09-20 09:03