Trygga vården inför 2020-talet

Jag tycker att vi har en vård av världsklass i Östergötland, men det finns brister och otillfredsställda behov – det möter jag varje dag, det måste åtgärdas. Dagens goda vård skapades genom framsynta beslut längre tillbaka i tiden. Jag är stolt över att ha fått efterträda politiker som tog de långsiktigt riktiga besluten på 1970- och 80-talen. Som politiker vill jag verka både i vardagen och i nuet men också med visionerna och framtiden. Det är lätt att glömma de stora utmaningarna för de konkreta och kortsiktiga problemen.

Östergötland har ett gott läge, en stor befolkning med goda förbindelser mellan orterna, ett framstående universitet med medicinsk utbildning och forskning. De goda förutsättningarna måste förvaltas och stödjas på bästa sätt. De avgörande moderniseringarna av vårdens struktur som gjorts ger nu effekt i kortare köer och färre avbokade operationer. Minst lika viktigt är att utvecklingskraften har stärkts inför framtiden och länets tre sjukhus har tryggats, tre sjukhus nu med uppdrag för alla östgötar. Det vill jag slå vakt om och utveckla vidare.

Läget är gott, ekonomin är i balans och landstinget är skuldfritt, de anställdas pensioner är avsatta och tryggade. Men goda förutsättningar kan lätt gå förlorade genom överbudspolitik, jag vill inte lova mer än vad som kan hållas.

Under kommande mandatperiod vill jag lova att fortsätta lyfta fram de stora utmaningarna och möjligheterna, att göra det tillsammans med våra grannlandsting och vidta åtgärder som tryggar vården inför 2020-talet. En politik som kräver större befolkningsunderlag för att kunna erbjuda god vård i regionens alla delar, inte bara i de större städerna. Struktur för utveckling inriktad på närhet och småskalighet i vårdens utförande och mötet med patienten, det hänger ihop. Kunskaper hämtas hem och sprids systematiskt, kvalitet och patientsäkerhet tryggas. I framtidens vardag är vården mer likvärdig genom samarbete och samverkan, den är modern genom att vi besitter förmågan att satsa på framtiden idag.

PAUL HÅKANSSON (s)

Ordförande i landstingsstyrelsen

Publicerad i ÖstgötaCorrespondenten tisdagen den 25 juli 2006

2006-07-25 22:33