Tryggheten i vården

Trygghet i vården är viktigt, kanske en av de viktigaste frågorna för den som ofta
kommer i kontakt med vård och omsorg. Många äldre känner en oro över att inte
få hjälp om de eller någon anhörig drabbas av en allvarlig sjukdom. Det är en oro
som vi politiker måste ta på största allvar.


Kommun och landsting har en gemensam uppgift att skapa trygghet åt den som
är i behov av landstingets vård och kommunens omsorg. När hälsan sviktar ska
det finnas hjälp att få.


Alla ska erbjudas en personlig vårdplan där all vård, både den som ges av kommunen
och landstinget, ingår. Vård och omsorg ska kunna ges i hemmet av kunnig personal
och hemmet anpassas så att den som drabbas av sjukdom kan bo hemma om den så
önskar.


I ett socialdemokratiskt välfärdssamhälle inkluderas alla, oavsett bakgrund eller nuvarande
livssituation. Vi vill ha en solidarisk vård och omsorg anpassad efter människors olika
behov och förutsättningar. Finspångs invånare ska känna att med ett socialdemokratiskt
styrt landsting och en socialdemokratiskt styrd kommun får de en vård och omsorg som
är trygg, säker och omtänksam.
Det vill vi fortsätta ta ett gemensamt ansvar för.

 

Conny Eriksson (s)                         

Ordförande i Socialnämnden i Finspång

Christina Hasselrot (s)
Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Publicerad i Folkbladet onsdagen den 23 augusti 2006.

2006-08-23 15:45