Vad gör Landstinget åt äldres psykiska hälsa?

Behoven av insatser vid psykisk ohälsa hos äldre kommer att öka i framtiden i takt med att antalet äldre blir fler. Sjukvården har redan idag svårigheter med att i tillräcklig utsträckning både identifiera psykiska sjukdomar hos äldre och att behandla dessa sjukdomar. När den äldre blir sjuk uppvisas ofta symptom som skiljer sig påtagligt jämfört med yngre, vilket ställer särskilda krav på kunskap och kompetens. Därför uppmärksammar den socialdemokratiska landstingspolitikern Peter Hermansson detta i en interpellation inför Landstingsfullmäktige den 23 april.

- De psykiska problemen hos äldre riskerar att hamna i bakgrunden när olika kroppsliga sjukdomar tillkommer med stigande ålder, säger Peter Hermansson Landstingspolitiker (s).

I Socialstyrelsens ”Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2007” konstateras att allt fler i befolkningen uppnår hög ålder, och att psykisk ohälsa är ett stort problem bland de äldre. Undersökningar visar att risken för depression är fyra gånger större efter 65 år. I Östergötland har Landstinget genom behovsanalyser, konstaterat att kunskapen om äldres psykiska hälsa är liten.

- När människan åldras ökar alltså risken för psykisk ohälsa, säger Peter Hermansson. Jag tycker att det är uppenbart att vårdens insatser för att möta psykisk ohälsa är otillräckliga för den äldre befolkningen. Jag kommer därför på nästa Landstingsfullmäktige fråga Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson:
    
- Stämmer Socialstyrelsens bild av psykisk hälsa/ohälsa i Östergötland när det gäller den äldre befolkningen?

- Om inte – vad skiljer Östergötland från övriga Sverige?

- Vilken beredskap och vilken kompetens säkerställer vi för att möta äldres psykiska behov?

- Vilka initiativ är du beredd att ta för att förbättra läget när det gäller likvärdighet, kompetens och kunskap för att möta dessa behov hos de äldre?


För mer information kontakta Peter Hermansson  070-895 08 01

2008-04-09 10:29