Vad händer med personalen vid privatiseringarna i Motala och Finspång?

Den nya borgerliga majoriteten i landstinget har som ambition att privatisera närsjukvården i Finspång och stora delar av Motala Lasarett. Varje anställd måste då ta ställning till om man vill avsluta sin anställning och följa med verksamheten över i privat regi eller stanna i Landstinget.

- Därför blir jag orolig när jag kan konstatera att landstingets möjligheter att erbjuda anställning är mycket begränsade när stora delar av verksamheten i Motala och Finspång har privatiserats, konstaterar Irma Görtz 2:e vice ordförande landstingsstyrelsen (s).

- För att känna sig trygg i sitt val är det mycket viktigt att all personal, oavsett vad man väljer, blir professionellt bemöt av landstinget, säger Irma Görtz

Därför har Irma Görtz i en interpellation ställt följande frågor till Gunn Jareblad (fp) som är ansvarig för personalfrågor i den borgerliga alliansen:

- Gör du bedömningen att landstinget kan erbjuda de anställda som inte väljer att gå över i privat anställning arbete inom landstinget?

- Om ja, gör du bedömningen att arbete kan erbjudas inom samma driftsområde som man innehaft den tidigare anställningen?

2007-05-25 10:12