Väntetiderna har halverats

Torolf Nilzén menar i tisdagens Corren att östgötsk sjukvård håller toppklass men att köer är för långa och byråkratin är för stor. Jag håller med om att östgötsk sjukvård håller hög klass. I undersökningar där man jämför landsting står vi oss alltid väl vad gäller vårdens kvalité och har dessutom landets billigaste hälso- och sjukvård. Jag håller också med Torolf om att tillgängligheten ibland är för dålig. Det var bland annat därför som vi för ett par år sedan genomförde den då omdebatterade omorganisationen i landstinget. Det faktiska läget är att Landstinget i Östergötland nu kan redovisa dramatiskt kortade väntetider inom flera diagnoser. Antalet ”långväntare” (väntat mer än 90 dagar) har mer än halverats bara det senaste halvåret.

Anna-Lena Sörenson ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s)

Publicerad i östgötaCorrespondenten torsdagen den 24 augusti 2006

2006-08-24 13:42