Vårdköerna har minskat radikalt

Sven S Olsson fortsätter i Folkbladet att envist driva sina teser om den så kallade omstruktureringens misslyckande. Fokus ligger på ortopediverksamheten på Vrinnevi där han är läkare. Teserna är att någon ekonomisk vinst inte gjorts och att vården fungerar mindre effektivt än före förändringarna.

Jag har ett par invändningar mot detta. För det första kan man inte komma förbi det faktum att köerna för norrköpingsbor med dåliga höft och knäleder idag är radikalt kortare idag än för ett par år sedan. Tidigare var det inte ovanligt att norrköpingsbor med dåliga höft och knäleder kunde få vänta i upp till 1,5 år, idag klaras nästan alla patienter inom tre månader. Det är ett direkt resultat av de genomförda omstruktureringen.

Vad gäller ekonomin menar Sven S Olsson att vi skall tacka börsen och avkastningen på fonderade medel för landstingets starka ekonomiska ställning. Möjligt, men i konsekvensens namn skall Sven S Olsson då samtidigt tacka de som fattat ibland kontroversiella och kortsiktigt impopulära beslut som möjliggjort att landstinget i Östergötland varje år kunnat avsätta medel till dessa fonder. Fonderna består idag av 4 miljarder kronor och skall en dag användas till de landstingsanställdas pensioner. Landstinget i Östergötland är idag ensamt landsting om att fullt ut ha avsatt medel till sina anställdas pensioner.

Jag har respekt för att man som anställd har upplevt förändringarna som både jobbiga och påfrestande. Jag har också respekt för att en del upplever att man har fått en försämrad arbetssituation. Däremot är slutsatserna vad gäller ekonomi och effektivitet i stort entydiga. Effektiviteten har ökat kraftigt det kommer patienterna till del genom bland annat kraftigt kortade väntetider och ekonomin är så stark att vi nästa år kan satsa hundra miljoner kronor på de östgötar med störst behov av vård.

Anna-Lena Sörenson Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (s)

 

Publicerad i Folkbladet lördagen den 17 juni 2006.

2006-06-19 09:23