Vårdval för patientens skull

Den första kontakten med sjukvården är ofta avgörande. Den är avgörande för om du får förtroende för vården, för att du ska få en snabb och korrekt medicinsk bedömning, och för att du så snabbt som möjligt ska få rätt vård på rätt sätt. Denna första kontakt sker ofta på våra vårdcentraler eller via sjukvårdsrådgivningen. Därför är en av de absolut viktigaste frågorna för sjukvården idag hur vi kan göra den här vården, det vi kallar för första linjens sjukvård, bättre och mer tillgänglig. Det är också viktigt att öka det inflytande och den valfrihet du har som patient.

Därför diskuteras just nu att införa ett vårdvalssystem, med så kallad ”auktorisation” där alla vårdcentraler, eller liknande vårdgivare, som är med i systemet ska klara vissa grundläggande krav om bland annat vårdkvalitet och tillgänglighet. Vi socialdemokrater tror att det går att göra detta på ett bra sätt, men det finns samtidigt faror.

Vi vill ha ett system som sätter dina behov som patient i centrum. Du ska ha rätt till en första kontakt med vården samma dag som du söker, och ett besök inom högst fem dagar om behovet finns. Snabbare om behovet är akut. Du ska kunna välja vilken vårdcentral du vill i Östergötland som din fasta vårdkontakt. Det kan vara där du bor – vilket du alltid ska ha rätt till – eller kanske där du jobbar. Vi tror också att det kan utvecklas mer specialiserade vårdcentraler än idag, som inte behöver göra allt som en vanlig vårdcentral gör utan kan specialisera sig på en del av det. De behöver inte heller alltid ha ansvar för ett visst bostadsområde. Vi tror att en specialisering bland vårdcentralerna kan öka tillgängligheten, och också kvaliteten på vården. Det är dock viktigt att pengarna styrs dit behoven är störst. De vårdcentraler som har patienter med de största behoven, ska också ha mest pengar.

Vi kommer att kämpa för att vi inte ska gå samma väg som Stockholm, där den borgerliga majoriteten drivit igenom ett system som gett stora orättvisor. Genom en blind patientpeng som inte tar hänsyn till att behoven ser olika ut mellan såväl enskilda personer som bostadsområden har pengar flyttats från vårdcentraler i områden med stora behov till de där färre behöver sjukvårdens hjälp och fler är friskare. Resultatet är att de friskaste får bättre vård, och de sjukaste sämre. Det är oacceptabelt för oss socialdemokrater. Finansieringen av vårdcentralerna måste ta hänsyn till skiftande behov både mellan bostadsområden och enskilda patienter, liksom till att olika vårdcentraler kan ha olika inriktning. 

Detta är vår linje i diskussionen om hur sjukvården i Östergötland ska se ut i framtiden. Vi hoppas för östgötarnas skull att vi kan nå en politisk enighet i dessa viktiga frågor.

Irma Görtz (S)
Gruppledare

Anna-Lena Sörensson (S)
2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

2008-03-18 08:34