Varför är inte strokevården i Östergötland likvärdig?

Tillgången till strokevård är inte likvärdig i Östergötland. Det framgår bland annat i ett antal artiklar i den östgötska pressen. I östra och västra länsdelen finns till exempel inte tillgång till trombolys dygnet runt. Trombolys är metoden att ge propplösande läkemedel för att behandla blodproppar som orsakar infarkter i organ. Därför uppmärksammar de socialdemokratiska landstingspolitikerna Martin Tollén och Christoffer Karlsson detta i en interpellation inför Landstingsfullmäktige den 23 april.

- Hälso – och sjukvårdsnämnden har bedömt att metoden är så viktig att man i oktober förra året försäkrade sig i avtal med vårdverksamheten om att östgötarna skulle få en likvärdig vård strokevård, säger Martin Tollén (s).I avtalet står att Närsjukvården åtar sig att trombolys skall kunna ges dygnet runt.

- Trots det framgår i artiklar Folkbladet och NT i januari månad att vården inte alls är likvärdig. I fråga om tillgänglighet erbjuds sämre vård för befolkningen i östra länsdelen, bland annat ges inte trombolys dygnet runt. Signaler finns också om att det förhåller sig på liknande sätt i västra länsdelen, säger Christoffer Karlsson (s)

Med anledning av ovanstående kommer Christoffer och Martin att på nästa Landstingsfullmäktige fråga Hälso – och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson (Vrinnevilistan):

Är det din och den borgerliga majoritetens bedömning att vi har en likvärdig strokevård i Östergötland?

Om inte, vad avser du att vidta för åtgärder?

2008-04-10 11:14