Vi är beredda att pröva alternativa driftformer

Signaturen ”Trött på att vänta” berättar i Motala tidning att hon har fått vänta lång tid på operation. Jag tycker självklart inte att det är acceptabelt med långa väntetider, men som du säkert förstår är det omöjligt för mig att kommentera just ditt enskilda fall. ”Trött att vänta” menar att de problem som finns kan lösas med fler alternativa vårdgivare men att det är rött skynke för oss socialdemokrater.

Det stämmer inte utan vi socialdemokrater är beredda att pröva alternativa driftsformer när så är lämpligt. Det innebär att vi är beredda att använda oss av andra utförare än det offentliga om det ger östgötarna bättre vård. Vi gör det redan idag vad gäller flera vårdcentraler och inom tillexempel psykiatrin. Men vi är inte beredda att göra frågan om alternativa driftsformer till överideologi och som moderaterna lägga fram förslag på att sälja ut Lasarettet i Motala.

Vad gäller väntetiderna är det faktiska läget att Landstinget i Östergötland, kan redovisa dramatiskt kortade väntetider inom flera diagnoser. Antalet ”långväntare” (väntat mer än 90 dagar) har mer än halverats. Vad gäller till exempel knäledsplastik har antalet långväntare minskat med mer än 80% sedan i augusti förra året. Detta är ett direkt resultat av politiska åtgärder som vidtagits under mandatperioden. Ett exempel på det är att vi har koncentrerat länets planerade ortopedi till Motala. Det har inneburit att väntetiderna har kunnat kortats kraftigt. Som ”Trött att vänta” säkert känner till har detta inte varit okontroversiellt. De borgerliga partierna driver i Norrköping kampanj där man avveckla Motala som centra för länets ortopedi. Sådana förslag är dåliga för de patienter som vill ha korta köer och avlövar Motala lasarett.

Vi socialdemokrater vill ha en väl fungerande vårdgaranti. Som jag pekat på är vi på rätt väg även om det fortfarande finns brister Bland annat genom ha tre sjukhus som har uppdrag för hela länets invånare ökar vi effektiviteten och frigör resurser som kan användas för att öka tillgängligheten. Vi socialdemokrater tycker för vår del att länets sjukhus skall varar profilerade mot ortopedi i Motala, kirurgi i Norrköping och högspecialiserad vård i Linköping.

Torbjörn Holmqvist ordförande socialdemokraterna i Motala och kandidat till landstingsfullmäktige.

Publicerad i Motala tidning onsdagen den 23 augusti 2006.

2006-08-23 14:46