Vi fullföljer satsningen

De senaste dagarna har vi i Motala& Vadstena Tidning kunnat följa turerna kring de borgerliga partiernas tyckande och tänkande om ortopedprofilen på lasarettet i Motala. Det är en viktig debatt.
Att sjukhuset är bas för hela länets ortopedi innebär utvecklingskraft och framtidstro. Det ger också positiva effekter på annan basal vård för Motalaborna.
Profileringen av ortopedin har hela tiden varit ifrågasatt. Starka krafter inom läkarprofessionen på Vrinnevi och borgerliga politiker i framförallt Norrköping har varit skeptiska, för att inte säga motarbetat, till satsningen på Motala.
Under de senaste månaderna har det också skett en omsvängning även hos de borgerliga partierna i landstinget. Under opinionstrycket i andra länsdelar har man i artiklar och uttalandet allt tydligare sagt att ortopeden på Vrinnevi måste stärkas. ”Inte skall patienter behöva åka från Norrköping ända till Motala”. Att Mo-talabor dagligen åker till Linköping och Norrköping är däremot tydligen inget problem.
Jag vill som ledamot i landstingsfullmäktige och ordförande för socialdemokraterna i Motala vara tydlig. När landstingsstyrelsen 2003 med bred majoritet fattade beslut om förändring av hälso – och sjukvårdens struktur var det ett kontroversiellt beslut, inte minst i Motala. Mitt parti gav då löftet att förändringarna inte var några ensidiga neddragningar. Vi satsade samtidigt på Motala lasarett som en viktig resurs för hela Östergötland. Därav ortopedprofilen. Det har vi tillsammans med våra koalitionspartner, andra har varit tysta, fått hård kritik för från delar av länet.
Jag vill med tanke på den debatt som uppstått vara tydlig. Vi socialdemokrater kommer fullfölja satsning på Motala lasarett som ett starkt närsjukhus med länsansvar för planerad höft- och knäortopedi samt länspsykiatrisk vård.
Jag tycker det är viktigt att även andra är tydliga. Jag vill därför ställa en fråga till Magnus Byman, första namn till lands-tingsvalet för moderaterna i Motala och företrädare för det ledande oppositionspartiet. Ställer du upp på ditt partis linje att lägga ner den välfungerande ortopediverksamheten i Motala och därmed riskera lasarettets framtid?

Torbjörn Holmqvist
ledamot (s)
landstingsfullmäktige,
ordförande Socialdemokraterna i Motala

2006-03-03 10:10