Vi ska ha tre sjukhus för hela länet

I en artikel i torsdagens NT försöker den borgerliga oppositionen i landstinget visa vilka kraftiga invändningar de har haft mot beslutet gällande omstruktureringarna. Vad invändningarna bestått i framgår inte, däremot hävdar man flera gånger att vi socialdemokrater systematiskt sprider lögner. Kanske inte så sakligt men likväl inte förvånande då det är väl känt att när argumenten tryter då minskar sakligheten.

Först till frågan om omstruktureringarna. Vår uppfattning är att nu när vi efter ett par år ser resultaten är de i stort positiva. Det gäller inte minst den omdebatterade ortopediska verksamheten. Oavsett om man stödde de genomförda förändringarna eller inte kan man inte komma förbi det faktum att köerna för norrköpingsbor med dåliga höft- och knäleder idag är radikalt kortare än för ett par år sedan. Tidigare var det inte ovanligt att norrköpingsbor med dåliga höft- och knäleder kunde få vänta i upp till 1,5 år, idag klarar vården nästan alla patienter inom tre månader. Det är ett direkt resultat av den genomförda omstruktureringen.

I de borgerliga gruppledarnas artikel menar man att man hade egna alternativ till beslutet om omstruktureringen. Märkligt nog ”glömmer” de borgerliga gruppledarna att redovisa för norrköpingsborna vilka dessa alternativ var. Kanske inte så konstigt eftersom sakläget är detta att folkpartiet inte hade något alternativt förslag, folkpartiet röstade för s, v, mp:s förslag. Inte heller centern hade något eget förslag och fortfarande nu tre år senare har man inte presenterat något sådant, även moderaterna stödde förslaget om omstruktureringar med undantag för förändringar på akuten på Vrinnevi. Anledningen till denna hållning kan man bara spekulera i. Kanske är det så att man insåg potentialen i förslaget till omstruktureringar och dess effekter på köerna och effektiviteten? Strategin tycks ha varit att i början vara med på tåget för att när det sedan börjar närma sig valtider byta fot till förmån för kortsiktig populistisk politik.

Vår uppfattning är att tre sjukhus med uppdrag för alla östgötar ger utvecklingskraft till hela länets sjukvård. Det är tråkigt att de borgerliga partierna inte vågar stå fast vid detta. Vår uppfattning är att hälso- och sjukvården kräver långsiktiga beslut byggda på fakta och tydliga värderingar. Men med politiker som flyr ansvar till förmån för kortsiktig populism formar man inte en hälso- och sjukvård för framtiden.

Vi socialdemokrater skiftar inte politik efter länsdel utan har samma budskap i hela Östergötland. Vi skall ha en hälso- och sjukvård som finansieras solidariskt och utgår från den enskildes behov. I Östergötland skall vi ha tre sjukhus med uppdrag för hela länet. Sjukhusen skall vara profilerade mot ortopedi i Motala, kirurgi på Vrinnevi och högspecialiserad vård på US. Det är socialdemokraternas besked till östgötarna.

Paul Håkansson (s)
Ordförande Landstingsstyrelsen

Irma Görtz (s)
1:e vice ordförande Landstingsstyrelsen

Anna-Lena Sörenson (s)
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Christina Hasselrot (s)
1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Publicerad i Norrköpings Tidningar tisdagen den 20 juni 2006.

2006-06-20 08:57