Vi välkomnar öppna jämförelser i vården

Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2006 och tar därmed ytterligare ett steg på vägen att öppet kunna jämföra vårdens kvalitet och resultat.
Rapporten visar att det finns både stora och små skillnader på vården i Sverige. Skillnaderna vad gäller exempelvis överlevnad i cancersjukdom är små, medan tilllgängligheten till den specialiserade vården skiljer sig mycket landstingen emellan.

- Jag tror att det viktigt att se att de här öppna jämförelserna inte bara är ett sätt att mäta kvalitet och resultat, säger Paul Håkansson (s) landstingsstyrelsens ordförande. Som politiker måste man kunna lyssna aktivt på dem som inte hörs starkast för att sedan kunna ta ansvar och fördela resurserna där de bäst behövs. Därför ska man se de öppna jämförelserna som en drivkraft för en vård som präglas av rättvisa och solidaritet. Jag vill föra en politik som grundar sig på fakta och värderingar, inte en högljudd opinion, fortsätter Paul Håkansson.

 
Rapporten innehåller 57 indikationer där landstingen jämförs med varandra och indikatorerna kan delas in i fyra delområden: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Östergötland placerar sig över rikssnittet på de flesta områden.

- Jag tycker det är positivt att man vågar ta steget med de här öppna jämförelserna. Det är en viktig del i det utvecklings- och kvalitetsarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvården, att faktiskt kunna jämföra, få reda på hur man ligger till och därefter kunna dra slutsatser kring vad man kan förbättra. Men man ska komma ihåg att det är första gången detta görs, jag är övertygad om att jämförelserna kommer att utvecklas, avslutar Paul Håkansson.

 

Läs mer:


SKL:s rapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2006 kan du läsa här.

Landstinget i Östergötlands rapport Vårdens variationer – som bygger på ovanstående rapport kan du läsa här.

2006-06-21 11:30