Vi vill införa ett eget vårdvalssystem

Svar till Sophia Barthelson, NT 31/3.

Det är bra att Sophia Barthelson tycker att vården blivit bättre med Vårdval Stockholm. Problemet är att många stockholmare upplever det rakt motsatta. Vi har pratat med vänner och bekanta i stockholmstrakten som sett mottagningar slå igen och vårdcentralschefer säga upp sig i protest mot att de inte får tillräckligt med pengar för att bedriva den vård som behövs. Däremot har antalet mottagningar ökat i välbeställda områden, där fler också är friskare. Sammantaget har de friskaste fått bättre tillgång till vård och de sjukaste sämre. Människor med dålig hälsa har också begränsade möjligheter att flytta på sig och välja en vårdcentral längre ifrån hemmet. Kritiken mot Vårdval Stockholm har varit stor, till viss del även från borgerligt håll. Exempelvis har Expressens ledarsida varit starkt kritisk.

Men är vi då emot ett vårdvalssystem? Nej, tvärtom! Vi vill införa en egen variant av ett vårdvalssystem, ett eget ”Vårdval Östergötland”. Den nära vården, som du möter först som patient, är ett av de absolut viktigaste områdena att utveckla i sjukvården. Den är avgörande för om du får förtroende för vården, för att du ska få en snabb och korrekt medicinsk bedömning, och för att du så snabbt som möjligt ska få rätt vård på rätt sätt. Vi är också varma anhängare av valfrihet och inflytande för dig som patient.

Vi vill ha ett system som sätter dina behov som patient i centrum. Du ska ha rätt till en första kontakt med vården samma dag som du söker, och ett besök inom högst fem dagar om behovet finns. Snabbare om behovet är akut.

Du ska kunna välja vilken vårdcentral du vill i Östergötland som din fasta vårdkontakt. Det kan vara där du bor – vilket du alltid ska ha rätt till – eller kanske där du jobbar.

Vi tror också att det kan utvecklas mer specialiserade vårdcentraler än idag, som inte behöver göra allt som en vanlig vårdcentral gör utan kan specialisera sig på en del av det. De behöver inte heller alltid ha ansvar för ett visst bostadsområde. Vi tror att en specialisering bland vårdcentralerna kan öka tillgängligheten, och också kvaliteten på vården.

Det är dock viktigt att pengarna styrs dit behoven är störst. Finansieringen av vårdcentralerna måste ta hänsyn till skiftande behov både mellan bostadsområden och enskilda patienter, liksom till att olika vårdcentraler kan ha olika inriktning.  

Vi vill nå en politisk enighet i den här viktiga diskussionen. Det är viktigt att för östgötarnas skull ha ett system som ger stabila förutsättningar för sjukvården under lång tid – oavsett politisk majoritet.

Irma Görtz (S)
Gruppledare i lanstinget

Anna-Lena Sörenson (S)
2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

2008-04-11 08:20