Vi vill säkra vårdens kvalitet

Vi socialdemokrater vill säkra vården för östgötarna – en vård som är bra inte bara idag utan även imorgon. Just nu genomförs profileringen av Vrinnevisjukhuset som centrum för länets kirurgi. Första steget är uppbyggnaden av en organisation för länets dags och dygnskirurgi, där goda förutsättningar för forsknings- och utvecklingsarbete möjliggörs. Vår uppfattning är att det här är nödvändiga åtgärder för att på sikt säkra vårdens kvalité i Östergötland. Tre sjukhus med uppdrag för alla östgötar ger utvecklingskraft till hela länets sjukvård. En specialiserad hälso – och sjukvård ger ökad kvalitet och effektivitet. Köer kortas och kvalitet säkras. Östgötarna får mer vård för pengarna.

Detta är en utveckling kommunalrådet Jörgen Rundgren (m) motsätter sig när han i  Folkbladet menar att de borgerliga partierna vill flytta planerade höft – och knäledsoperationer från Motala till Norrköping. Ett löfte som lämnar en del frågetecken efter sig då den moderata gruppledaren i landstinget Marie Morell (m) i Motala tidning sedan tidigare lovat att antalet höft – och knäledsoperationer på Motala lasarett skall vara oförändrat om de borgerliga vinner valet. I debatten och nu senast av Jörgen Rundgren förekommer också krav på en återgång till sjukhus med strikt lokala ansvar, det är ett anmärkningsvärt uttalande eftersom moderaterna i landstinget uttalat sitt stöd för en profilering av de östgötska sjukhusen. Så frågan är om vi skall tolka ditt uttalanden Jörgen som ett partiinterna debattinlägg, eller står alla moderater i Östergötland bakom din politik?

Vi vill för vår del varna för en utveckling med sjukhus helt baserade på lokala upptagningsområden. Hälso- och sjukvården i Sverige och världen genomgår en utveckling av allt större specialisering. För att vidmakthålla kompetens och möjliggöra nödvändiga men dyra investeringar krävs större upptagningsområden. Att då återgå till en sjukhusvård baserad på lokala upptagningsområden ger en vård som både är dyr och av sämre kvalitet.

Vi är för vård del övertygad om att hälso- och sjukvården i Östergötland och Norrköping har allt att vinna på samarbete och samverkan för att möta kraven på specialisering. Vi socialdemokrater vill att Vrinnevisjukhuset ska vara ett sjukhus med utvecklingskraft och forskningsverksamhet för hela länets befolkning – för kortare köer och för högre vårdkvalitet. Vi vet idag att genomförda profileringar av länets sjukhus har givit avsedd effekt vad gäller köerna. Oavsett om man stödde de genomförda förändringarna eller inte kan man inte komma förbi det faktum att köerna för exempelvis norrköpingsbor med dåliga knäleder idag är radikalt kortare idag än för ett par år sedan. Tidigare var det inte ovanligt att norrköpingsbor med dåliga knäleder kunde få vänta i upp till 1,5 år, idag klaras nästan alla patienter inom tre månader. Det är ett direkt resultat av de genomförda omstruktureringen.

Rundgrens ställningstagande lämnar alltså ett antal frågetecken efter sig. Innebär ställningstagandet för ett lokalt upptagningsområde att moderaterna nu motsätter sig utvecklingen av Vrinnevisjukhuset som centrum för länets kirurgi? Eller menar Jörgen att Vrinnevisjukhuset skall serva östra länsdelens medborgare också med ortopediska medan östgötar från övriga länet skall åka till Vrinnevi för sina kirurgiska åkommor? Det tror vi är frågor som alla östgötar är intresserade att få svar på innan den 17 september.

Paul Håkansson Landstingsstyrelsens ordförande (s)

Irma Görtz  1:e vice ordförande Landstingsstyrelsen (s)

 

Pulbicerad i Folkbladet onsdagen den 23 augusti 2006.

2006-08-23 14:50