Vill den borgerliga majoriteten privatisera vårdcentralerna i Skäggetorp och Berga?

Vill den borgerliga majoriteten privatisera vårdcentralerna i Skäggetorp och Berga?
Sjukvården i centrala Östergötland visar stora underskott. Som en del i arbetet att komma tillrätta med underskottet har det kommit förslag på att upphandla vårdcentralerna i Berga och Skäggetorp.

- Konstigt, säger Anna-Lena Sörenson 2.e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s). Den borgerliga majoriteten har bjudit in oss till överläggningar om att komma överens om ett system för auktorisation av vårdcentraler. Då förbereder man parallellt att upphandla flera av våra viktigaste vårdcentraler.

Skäggetorps vårdcentral är nybyggd och man har just flyttat in och kommit igång med verksamheten.

- Medarbetarna på Skäggetorps vårdcentral gör ett jättejobb, säger Anna-Lena Sörenson. Problemet är att ersättningen från Landstinget är otillräcklig inte att ledningen är dålig. Det är en gåta för mig på vilket sätt en privatisering skulle hjälpa Landstingets ekonomi.

På nästa Landstingsfullmäktigemöte kommer därför Anna-Lena Sörenson att ställa följande frågor till Hälso – och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson (Vrinnevilistan):
· Avser majoriteten att lägga ut vårdcentraler för upphandling innan arbetet med auktorisation av vårdcentraler är klart.
· Om ja avser Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande driva igenom upphandling av vårdcentraler, även om det sker mot personalens uttryckliga önskemål.
· Om ja på vilka grunder gör Lasse Pettersson bedömningen att en vårdcentral driven i privat regi kommer att innebära en besparing för Landstinget i Östergötland.

För mer information kontakta  Anna – Lena Sörenson 0706- 89 89 12

2007-11-13 13:55