Vill ni offra lasarettet?

På nyhetsplats i Motala&Vadstena Tidningden 22 februari man läsa uttalande från moderaterna och folkpartiets gruppledare i landstinget, Marie Morell och Gunnar Asserhed. Av artikeln framgår det att om den borgerliga alliansen i landstinget får väljarnas förtroende för kommande mandatperiod, så offras ortopediinriktningen på lasarettet i Motala till förmån för Vrinnevrisjukhuset i Norrköping.
Under 2003 beslutade en majoritet av de politiska partierna i landstinget att omstrukturera sjukhusvården vid de tre sjukhusen i länet.
I Motala skulle det byggas upp ett närsjukhus för vården som man i egenskap av vårdtagare nyttjar ofta.
Dessutom skulle sjukhuset profileras mot planerad höft- och knäortopedi samt länspsykiatrisk vård.
Detta för att bland annat långsiktigt trygga sjukhusets framtid och existens.
Nu vill gruppledarna för de två största borgerliga partierna i landstingsfullmäktige rasera den ortopediverksamhet som byggts upp vid lasarettet i Motala, för att vinna billiga politiska poäng och förhindra att det så kallade Vrinnevipartiet i Norrköping tar sig in i landstingsfullmäktige i kommande val.
Mina frågor till Eva Isaksson Ribers och Kjell Fransson, gruppledare för moderaterna, respetive folkpartiet i kommunfullmäktige i Motala, är: Ställer ni er bakom respektive gruppledares uttalanden, att rasera en väl fungerande ortopediverksamhet i Motala och på sikt utmana hela sjukhusets framtida existens för att skapa billiga lättköpa politiska poäng i Norrköping?
Hur avser ni agera i den för Motala, så viktiga fråga att bibehålla profileringen av lasarettet mot ortopedi?


Johan Andersson (s)
ordförande kommunstyrelsen Motala kommun

2006-02-28 08:40