Vrinnevi är inte ditt sjukhus Berit

Berit Malmqvist fortsätter kampen för, som hon säger, sitt sjukhus. I NT den 3 april gör hon åter, sin vana trogen, personliga påhopp. Denna gång nöjer hon sig inte med kommentarer om Paul Håkansson och Anna-Lena Sörensson utan uttalar sig även om ortopedicentrums chef Per Otto Olsson. Att Berit Malmqvist slåss för "sitt sjukhus" kan flera av oss till viss del förstå. Vem minns inte Berit Malmqvist som i samband med byggnation och uppstarten av Vrinnevisjukhuset fick rollen som guide och värdinna.

Mycket har hänt sedan dess. Vård och teknik har utvecklats i ett allt snabbare tempo. I dag kan vården göra otroligt mycket mera än vad man kunde på den tiden då sjukhuset byggdes. Detta medför att allt flera människor kan få hjälp, vilket i sig är positivt. Men det innebär också att kraven på sjukvården ökar och därmed också kostnaderna.
Vi socialdemokrater i landstinget vill genom utveckling och förändring skapa en vårdkostym som håller för framtiden. Vi vill förhindra att våra barn och barnbarn skall behöva ta över ansvar för vår generations vårdkonsumtion.


Berit Malmqvist frågar vart vi tagit vägen i debatten. Vi finns som medborgare i allmänhet ute i det vardagliga samhället. Vi träffar människor
i en mängd olika situationer. Flera av oss arbetar inom vård och omsorg och har där möjlighet att lyssna till människors åsikter. I dialog med medborgarna har vi fått bekräftat ett stort stöd för vår politik som grundas i tanken om allas lika värde och en vård som garanterar allas rätt till en god hälsa och en vård som ges på lika villkor utifrån behov.

Vi har också fått bekräftat att medborgaren vill ha en solidariskt finansierad sjukvård, en vård
i offentlig regi och utan vinstintressen.
Enligt Berit Malmqvist skall landstingsstyrelsen ha satt i system att reducera sjukhuset för att på sikt förvandla det till en större vårdcentral till förmån för US. Att innehållet i vården på Vrinnevisjukhuset kommer att förändras är helt klart. Dock inte till förmån för US. Genom omstruktureringen vill vi i stället skapa en trygg och god vård på olika nivåer beroende på behov.
För de människor som har behov av en kontinuerlig och tät kontakt med vården, skall denna finnas nära. Som tidigare gäller att primärvården är den naturliga förstakontakten. I vissa fall kan denna första vård behöva kompletteras med ytterligare åtgärder. För oss Norrköpingsbor skall den kompletterande vården finnas på Vrinnevisjukhuset.


När det gäller den vård som vi kanske behöver någon eller några gånger i livet kan den finnas litet längre bort. För att den specialiserade vården skall kunna utvecklas i takt med ökade krav och behov behövs både kunskap och medicinskteknisk utveckling. Genom omstrukturering vill vi värna våra tre sjukhus. Att sammanföra huvuddelen av kirurgi till Norrköping och ortopedi till Motala ser vi som en möjlighet att stärka dessa specialiteter så att de i samverkan med utbildning och forskning kan utvecklas för att möta framtidens krav.


Detta gagnar naturligtvis alla östgötar. När det sedan gäller den högspecialiserade vården som finns på US räcker inte ens befolkningen i Östergötland till för att upprätthålla den. Här måste vi samverka även med andra landsting. Detta är inget negativ. Att som östgöte ha tillgång till ett universitetssjukhus med högspecialiserad vård tycker vi är något som vi kan vara både stolta och tacksamma över.

 

Birgitta Wessman -Thyrsson,
Marie-Louise Jonander
Annelie Lagerbäck
Lars Göran Wallsing
Alf Gustafsson
Irma Görtz
Lennart H Johansson

 

2006-04-05 10:49