(S) förtroendevalda 2011-2014 i styrelser med mera

Här kan du se vilka som är socialdemokraternas representanter i olika styrelser, nämnder och andra organ som utses av landstingsfullmäktige.  

Landstingsfullmäktiges presidium
2:e vice ordförande: Elisabeth Edlund

Landstingsstyrelsen:
2:e vice ordförande: Mats Johansson

Ledamöter:
1. Kikki Liljeblad
2. Hans Elf
3. Anna Larsson
4. Miko Månsson
5. Elisabeth Edlund

Ersättare:
1. Helene Andersson Molina
2. Bernt Bergholm
3. Camilla Jonsson
4. Klas Corbelius


Beredningen för strategiska ägarfrågor
 vice ordförande Kikki Liljeblad
 led Anna Larsson
 led Hans Elf

Beredningen för regionala utvecklingsfrågor
 vice ordförande Miko Månsson
 led Alma Basic
 led Michael Ottosson


Hälso- och sjukvårdsnämnden:
2:e vice ordförande: Christoffer Bernsköld

Ledamöter:
1. Christina Hasselrot
2. Torbjörn Holmqvist
3. Birgitta Wessman Thyrsson
4. Nicklas Andersson
5. Efat Saiady

Ersättare
1. Lena Westerlund
2. Martin Tollén
3. Kaisa Karro
4. Peter Hermansson

 

 Beredningen för samverkansfrågor
  vice ordförande  Torbjörn Holmkvist  Motala
  led Birgitta Wessman Thyrsson  Norrköping
  led Peter Hermansson  Linköping
  

Landstingets pensionärsråd   
  ord Torbjörn Holmkvist  Motala
  ord Birgitta Larsson  Linköping
  ers Tord Borggren Karlsson  Norrköping
  

Landstingets råd för frågor om funktionsnedsättning
  ord Peter Hermansson  Linköping
  ord Madelaine Vilgren  Ödeshög
  ers Christoffer Bernsköld  Norrköping
 

Beredningen för behovsstyrning
  led Christina Hasselrot  Finspång (gruppledare)
  led Niklas Andersson  Linköping
  led Kaisa Karro  Norrköping
 

 Brukardialog 1   
  vo Anita Grundström  Finspång
  led Helena Iacobeus  Linköping
  

Brukardialog 2   
  vo Eva Lotta Nilsson  Ydre
  led Efat Saiady  Linköping
  

Brukardialog 3   
  vo Rebecca Hägg  Linköping
  led Sara Meyer  Nottköping
  

Brukardialog 4   
  vo Lena Westerlund  Motala
  led Anna Olsson Blom  Kinda
  

Brukardialog 5   
  led Birgitt Pohjanen  Norrköping
  led Tomas Lidberg  Åtvidaberg


Patientnämden   
 vo Britt Olauson Valdemarsvik
 led David Ergül Norrköping
 ers Gunnel Jarmeus Motala
   
   
Samordningsförbund:    
Finspång: Anita Grundström   
Motala/Vadstena: Torbjörn Holmqvist   
Boxholm, Ödeshög mfl: Madelaine Vilgren   
Centrala: Peter Hermansson    

Östsams fullmäktiges presidium:
Presidieledamot: Elisabeth Edlund

Östsams styrelse:
Vice ordförande: Lars ”Laban” Bengtsson

Ledamöter:
1. Elisabeth Edlund
2. Per-Arne Larsson
3. Eva Andersson
4. Anders Härnbro
5. Camilla Egberth

Ersättare:
1. Jakob Björneke
2. Carina Jönsson
3. Erland Olausson
4. Marita Karlsson
5. Mattias Ravander
6. Börje Lindholm

     
 Östsams fullmäktige, för landstinget:           Personlig ersättare                    
 1. Kikki Liljeblad                                                Magnus Leijon    
 2. Conny Eriksson                                            Anne Habbe    
 3. Klas Corbelius                                              Thord Borggren Carlsson
 4. Birgitta Larsson                                            Christoffer Bernsköld    
 5. Ulf Eirevik                                                       Ellinor Karlsson  
 6. Anders Petersson                                        Gunnel Jarmeus    
 7. Elisabeth Edlund                                          Alma Basic    
     
     
 Länsmuseum:    
 Ledamot: Alma Basic    
 Ersättare: Ulf Eirevik, Anders Petersson    
     
 Länsteater:     
 Ledamot: Eva-lotta Nilsson     
     
 Östgötamusiken:     
 2e vice Sverker Borell    
 Ledamot Rebecca Hägg    
 Ersättare Micael Ottosson    
 

Vadstenaakademin, ersättare: Ulf Eirevik    
     
 Lunnevads FHSK:     
 2e vice Ronny Hadarzon     
 Ledamot: Camilla Jonsson    
 Ersättare: Klas Corbelius    
     
 Linköpings övervakningsnämnd: ledamot Arturri Affleckt     
 Östergötlands läns nykterhetsförbund: Mattias Ravander     
 Östergötlands cancerfond: Martin Tollén     
     
 Rolf Wirtens kulturstiftelse, ersättare: Bernt Bergholm    

 Linköpings stifts folkhögskolestiftelse, ersättare: Anders Peterson    
     
 TvNo: Camilla Jonsson, ledamot    
 Ersättare: Magnus Leijon    
     
 Kinda Kanal, vice ordf: Madelaine Vilgren    
     
 Kommunförbundet avancerad strålbehandling: Christoffer Bernsköld    
 Regionsjukvårdsnämnden: ledamot Mats Johansson, ersättare Christoffer Bernsköld    
 Prioriteringscentrum, ersättare Mats Johansson     
     
 Ordförande landstingsrevisionen    Eiwor Englund
 Revisor    Ulla Pettersson Carvalho

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-30 17:23