Vår politik

Med trygghet och solidaritet som utgångspunkt är vi socialdemokrater redo att anta den utmaning det innebär att bygga bron till framtidens Boxholm. När vi bygger den bron så tänker vi inte lämna någon kvar vid brofästet. I vårt Boxholm har alla samma värde och alla ska med på resan in i framtiden.

Det innebär att vi vill föra en politik där vi hela tiden tar steg för steg i rätt riktning och har medborgarnas bästa för ögonen. En politik där vi tar ett övergripande ansvar för vår kommuns bästa, ansvaret för verksamheten och ekonomin. Vård, skola och omsorg är sådant som prioriteras och kommer givetvis också i framtiden att prioriteras högst.

Men vi vill också föra en politik som innebär att vi inte ställer olika delar av de kommunala verksamheterna mot varandra. Det finns satsningar som är nödvändiga för att bygga en attraktiv och väl fungerande kommun.

Vi vill föra en ekonomiskt ansvarstagande politik som innebär balans mellan ekonomin, nödvändiga strategiska satsningar och det som är centralt för de allra flesta, en bra skola och en god omsorg. Det är det som är ansvaret för helheten!