Diskussions-PM

Vi vill ha en pågående dialog mellan socialdemokrater i Östergötland. Här kommer vi att presentera ett antal diskussion-PM med en bakgrundstext och lite diskussionsfrågor. Det går utmärkt att återkoppla till oss på innehållet i dessa PM, med svar på frågorna eller på att sätt för in argument i debatten. 

Vår målsättning är att socialdemokratiska föreningar och andra intresserade ska vara med i att utveckla vårt partis politik. Genom dessa underlag vill vi initiera ett samtal där vi tillsammans kan utveckla och förbättra vår politik. Vi vet att det är genom samarbete, och många personers åsikter, som vi kommer framåt. 

 

Diskussions-PM 2016

19 oktober - Budget 2017

10 augusti - Minskad segregation

2 maj - Vårändringsbudget 2016

3 mars - Jämlik hälsa

27 januari - En nyindustrialisering av Sverige

2015

30 november - Investeringar för jobb

27 oktober - Flyktingkrisen

(fler PM kommer löpande)

 

Återkoppling