Politikutvecklingsgrupper

I en tid då Socialdemokraterna är med och styr i många olika koalitioner, såväl inom Region Östergötland som i länets 12 av 13 kommuner, är det av största vikt att Socialdemokraternas egen politik fortsätter att utvecklas under mandatperioden. Som en del av att detta viktiga arbete blir genomfört har partidistriktets styrelse beslutat att utse ansvarspersoner inom sju olika politiska utvecklingsområden. 

 Arbetet med politikutvecklingen under innevarande mandatperiod ska också leda till konkreta förslag på både lokal, regional och nationell nivå. Vi hoppas att antalet motioner till kommande distriktsårskonferenser kommer öka markant. Vi vill också öka den löpande politiska diskussionen runt om i länets Arbetarekommuner och s-föreningar.

Ansvarspersonerna för respektive område kommer gärna ut till er och pratar politik med er. Bjud in dem till era medlemsmöten, repskap, årsmöten, eller vad ni nu än har för möten. De vill lyssna och diskutera olika förslag. Målsättningen är att alla arbetsgrupper ska komma fram till många nya intressanta förslag på sina områden och att ni ska få idéer till motioner.

Ansvariga:

Arbete
Eva Andersson
Erland Olauson
Linus Emmoth

Kontaktperson: Claes Särevall, 072-507 86 85, claes.sarevall@norrkoping.se

Utbildning
Louise Malmström
Jakob Björneke
Gunilla Solviegdotter

Kontaktperson: Sara Eriksson, 072-240 07 24, sara.eriksson@linkoping.se

Bostad
Johan Löfstrand
Camilla Egberth

Kontaktperson: Lars Östbom, 072-554 39 39, lars.ostbom@motala.se

Hälso- och sjukvård
Kaisa Karro
Anna Larsson

Kontaktperson: Kaisa Karro, 070-251 73 68, kaisa.karro@regionostergotland.se

Migration
Anna-Lena Sörenson
Aleksander Gabelic

Kontaktperson: Jonas Franzen, 070-241 77 82, jonas.franzen@socialdemokraterna.se

Kultur
Anders Hedeborg
Lena Häll Eriksson

Kontaktperson:  Jonas Franzen, 070-241 77 82, jonas.franzen@socialdemokraterna.se

Jämlik hälsa
Eva Lindh
Torbjörn Holmqvist

Kontaktperson: Ellen Aguirre, 070-365 02 78, ellen.aguirre@regionostergotland.se