Socialdemokraterna i Skåne kräver halverad arbetslöshet på 5 år

Av Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress antaget uttalande angående arbetslöshet

Med en offensiv investeringspolitik och näringspolitik är det möjligt att sätta upp en tydlig målsättning om att halvera arbetslösheten på fem år.

Det finns alternativ till den passiva politik som regeringen står för. Det första steget är att åter lyfta arbetslöshetsbekämpningen högst upp på den politiska dagordningen. Arbete åt alla är en av socialdemokratins mest grundläggande krav som vi inte kan låta urholkas av skattesänkningar eller inflationsmål. Ska vi klara jobben krävs investeringar i gröna jobb, utbildning och satsningar på modern infrastruktur.

Endast genom att bekämpa massarbetslösheten kan vi öka jämlikheten samtidigt som vi bidrar till en bättre social och ekonomisk hållbarhet. Stora skillnader och orättvisor mellan grupper skapar inte bara utanförskap för dem som befinner sig på samhällets skuggsida, det sliter även sönder den bredare sociala gemenskapen vilket i förlängningen skapar otrygga individer. Grunden för ett tryggt och solidariskt samhälle är en god social sammanhållning där människor inte tillåts falla utanför de gemensamma skyddsnäten. Ska vi ha möjlighet att fortsätta bygga ut vår gemensamma välfärd krävs det att samhällets olika delar kraftsamlar och bidrar till att arbetslösheten trycks tillbaka.


De arbetslösa är i huvudsak utan arbete till följd av en bristande ambition hos den nuvarande regeringen. Politisk passivitet har blivit regel snarare än undantag. Ungdomsarbetslösheten är skrämmande hög samtidigt som allt fler arbetslösa står utan försörjning, då a-kassan kraftigt har försämrats. De förslag som den moderatledda regeringen trots allt presenterar är lika kostsamma som de är ineffektiva. Det som till slut ändå erbjuds många av dem som haft otur och drabbats av arbetslöshet är sysselsättning i fas 3 och kanske även ungdomslön utan trygghet.

Full sysselsättning är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle där solidaritet och förtroende präglar relationerna mellan människor.


 

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-01 09:52