Om svensk vapenexport

Av Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress antaget uttalande om svensk vapenexport

Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress anser att det finns många brister i den nuvarande krigsmateriellagstiftningen. Socialdemokraterna har länge drivit på för en ny lagstiftning och riksdagen har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att de skall inkomma med förslag om en ny lagstiftning som skall skärpa exportkontrollen till ickedemokratiska stater.

Skånes partidistriktskongress anser att Socialdemokraterna i detta sammanhang starkt skall driva på för införandet av ett tydligt demokratikriterium.

Vidare anser distriktskongressen att svensk krigsmaterielexport inte bör förekomma till länder som grovt kränker de mänskliga rättigheterna och/eller befinner sig i krig.

Kongressen kräver också att riktlinjerna för både export och import av krigsmateriel innehåller tydliga kriterier om demokrati samt om hållbar utveckling som tar de fattigas perspektiv på allvar genom aktiv fattigdomsbekämpning som aktivt strävar efter en minskning av antalet fattiga.

Att beslut om export och import med krigsmateriel redovisas i en anda av största möjliga öppenhet och föregås av ett brett politiskt och medborgerligt inflytande.

Distriktskongressen kräver att Sverige driver på för en skärpt lagstiftning och kontroll av internationell handel med krigsmateriel.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-16 14:35