(S) fördömer nedläggningar av folktandvårdskliniker

Av Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress antaget uttalande

Den borgerliga majoriteten i Region Skåne har nyligen gått ut med att man kommer lägga ner 10 folktandvårdskliniker, framförallt på den skånska landsbygden. Det är fullkomligt oacceptabelt och kommer avsevärt försämra människors möjlighet att gå till tandläkaren.

Regelbundna tandläkarbesök är grundläggande för god munhälsa och för att förebygga allvarliga sjukdomar. Särskilt viktigt är det att barn och gamla besöker tandläkaren med jämna mellanrum. Men dessa grupper är också de som ofta har svårt att ta sig till en tandläkare långt bort, blir det för krångligt är risken därför stor att de inte går dit.

Vi motsätter oss kraftfullt den borgerliga politiken som går ut på att avveckla tandvårdskliniker på landsbygden. Ska det vara möjligt att bo och leva i hela Skåne så måste det också finnas välutbyggd och lättillgänglig välfärdsservice i form av tandvård och vårdcentraler även på landsbygden. Vi vill satsa på välutbyggd tandvård i hela Skåne, utan att sätta stad och landsbygd mot varandra.

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-16 14:43