Fortsätt satsa på den skånska sjukvården

Pressmeddelande
Fortsätt satsa på den skånska sjukvården

Socialdemokraterna i Skåne höll under lördagen sin årliga kongress. Kongressen beslutade att ställa sig bakom en skattehöjning om en sådan bedöms nödvändig för att klara att möta behoven av sjukvård och samtidigt återfå en ekonomi i balans.

- Nu vänder vi utvecklingen i den skånska vården. Med den rödgröna budgeten får sjukvården drygt 1,2 miljarder mer att röra sig med. Det nya styret har satt stopp för nedskärningarna i sjukvården. Reformer som ska sänka väntetiderna i cancervården och förbättra hemsjukvården har redan satts igång, liksom förbättringar i personalpolitiken, säger Henrik Fritzon som också kommenterar regionens ekonomi och det faktum att det förra styret överlämnade stora underskott i sjukvården och ett återställningskrav på 328 miljoner kronor.

 - Det förra styret lämnade över stora underskott i sjukvården. För att kunna anställa fler, öka tillgängligheten och skapa fler vårdplatser anser vi att en skattehöjning är angelägen, avslutar Henrik Fritzon.

Fakta

Region Skåne gjorde ett positivt resultat 2014 som justerat för realisationsvinster uppgick till 431 miljoner kronor, men det så kallade balanskravsresultatet blev -200 miljoner kronor. Adderat med ett tidigare underskott i balanskravsresultat ger det ett återställningskrav på 328 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för Region Skånes vårdproducenter uppgick till – 393 miljoner kronor 2014.

Henrik Fritzon nås genom Malin Tykesson, pressekreterare på telefonnummer: 0725-997604

Kongressen antog två uttalande. Ett om sjukvården och ett om bostadsbristen.

Kongressen valde även styrelse för 2015-2016 och behandlade 161 motioner.

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-11 17:57