Uttalande om bostadsbristen

Dags att sätta spaden i marken

Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress antog under lördagen ett uttalande om den akuta bostadsbristen. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satt som mål att det ska byggas 250 000 nya bostäder i Sverige fram till 2020. Sannolikt är behovet större. I de skånska kommuner Socialdemokraterna styr kommer vi att, i samverkan med övriga aktörer på bostadsmarknaden, bidra till att vi kan nå detta mål. Det är nödvändigt för att Skåne ska kunna fortsätta att vara en stark och hållbar tillväxtmotor i Sverige.

 

Bostadsbristen är akut. I över hälften av Sveriges alla kommuner råder bostadsbrist och i Skåne har 20 kommuner underskott på bostäder. Samtidigt växer befolkningen och i Skåne ökar den med 15 000 personer per år. Bostadsbristen skapar långa köer till hyresrätter och höga priser på bostadsrätter.

 

Bostadsbristen är ett av de största hindren för jobb och tillväxt. Den drabbar breda grupper men särskilt unga, studenter och nyanlända som får svårt att ta steget in på bostadsmarknaden. Människor har svårt att flytta till jobb eller utbildning och det hindrar företagen från att anställa.  En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att nå full sysselsättning.

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-11 18:13