Uttalande om satsningar på sjukvården.

Fortsätt satsa på den skånska sjukvården

Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress antog under lördagen ett uttalande om situationen i den skånska sjukvården.

Maktskiftet i Region Skåne har inneburit stora förändringar för den skånska sjukvården. Med den rödgröna budgeten får sjukvården drygt 1,2 miljarder mer att röra sig med. Det nya styret har satt stopp för nedskärningarna i sjukvården. Reformer som ska sänka väntetiderna i cancervården och förbättra hemsjukvården har redan satts igång.  

Men utgångsläget är inte det bästa. Det var en sjukvård i kris med stora underskott i sjukvårdsförvaltningarna som det Moderatledda styret överlämnade. De hårda besparingarna under en följd av år har lett till problem med arbetsmiljön. Det har gjort det svårt att rekrytera personal, något som i sin tur begränsar möjligheterna att öka antalet vårdplatser.

Detta drabbar tillgängligheten. Det parlamentariska läget försvårar ytterligare situationen. Samtidigt växer behoven av sjukvård i Skåne till följd av att vi blir fler och äldre. Stora investeringar i sjukhusbyggnader kommer också att krävas under de närmaste åren.

För att kunna anställa fler, öka tillgängligheten och skapa fler vårdplatser anser vi att en skattehöjning är angelägen.

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-11 17:10