Andra nyttiga länkar

 

Anna Lindhs minnesfond
I Anna Lindhs anda ska fonden verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt för en hållbar utveckling för ett gott liv.
http://www.annalindhsminnesfond.se

Ansvarskommittén
Ansvarskommittén är en parlamentarisk kommitté som undersöker den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena.
http://www.sou.gov.se/ansvar

Arbetarrörelsens arkiv
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Institutionen fyller 100 år 2002 och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa och sannolikt i världen. ARAB förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.
http://www.arbarkiv.nu/index.htm

Belarus.nu
Belarus.nu är ett socialdemokratiskt demokratiprojekt som kampanjar för ett fritt Vitryssland.
http://www.belarus.nu   

Electionworld
Här hittar du alla val i hela världen.
http://www.electionworld.org

Feministas
Feministas är ett feministiskt nätverk grundat av bland andra socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog. Feministas vill att politiska förslag och samhällsbyggande ska utgå från såväl en köns- som en klassanalys: En könsanalys som bryter med den manliga normen. En klassanalys som innebär att inte acceptera förändringar som leder till ökade klasskillnader.
http://www.feministas.se

Global respekt
Aktuell information om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Man kan även delta i en nätstudiecirkel om mänskliga rättigheter.
http://www.globalrespekt.nu

Grundlagsutredningen
Webbplatsen innehåller aktuell information om grundlagsutredningens arbete. I utredningens uppdrag ligger att skapa debatt och stimulera det offentliga samtalet om författningspolitiska frågor och om det svenska folkstyret. Webbplatsen är en länk mellan utredningen och omvärlden, där institutioner och enskilda ges möjlighet att lämna synpunkter på författningspolitiska frågor och utredningens arbete.
http://www.sou.gov.se

Jobbare mot rasism
Jobbare mot rasism är ett samarbete mellan SEKO, Byggnadsarbetareförbundet och socialdemokraterna. Syftet är att motverka främlingsfientlighet och rasism samt att sprida arbetarrörelsens värderingar om solidaritet, jämlikhet och respekt för varandras olikheter.
http://www.jobbaremotrasism.se/

Olof Palmes minnesfond
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.
http://www.palmefonden.se

Politiskt.nu
En icke-kommersiell och partipolitiskt obunden community där vem som helst får säga sin mening i diskussion med riksdagsledamöter.
http://www.politiskt.nu

Regeringen
http://www.regeringen.se/

Riksdagen
http://www.riksdagen.se/

Sverige.se
Sverige.se är vägvisaren till samhällsinformation och offentliga tjänster. Du kan söka på alla webbplatser inom offentliga sektorn. Du hittar länkar till riksdag, regering, landsting, kommuner, myndigheter, akademier, enskilda institutioner och organisationer.
http://www.sverige.se

Valmyndigheten
Här kan du att hitta information om när, var och hur man röstar.
http://www.val.se/