Å va' vill du då

Å va' vill du då? är ett studie- och rådslagsmaterial framtaget av Socaildemokraterna i Region Skåne i samarbete med Skånes partidistrikt och ABF Skåne.
Syftet med materialet är dels att fördjupa diskussionen om regionalpolitiska frågor i Skåne, dels att tjäna som en del i underlaget till en revidering av socialdemokraternas Skåneprogram.
Materialet består av fyra olika delar:
- Regional utveckling
- Hälso- och sjukvård
- Regionalt självstyre
- Sammanfattning över politiskt viktiga frågor

Ett studiematerial för framtiden...
Du kan använda materialet till en längre studiecirkel där ett eller flera avsnitt diskuteras vid varje tillfälle. Kom ihåg att anmäla studiecirkeln till närmaste ABF-avdelning. Bedriver din arbetarekommun, förening, avdelning etc. redan studiecirklar, är detta ett material som du enkelt kan integrera i den befintliga verksamheten.

Det går även bra att diskutera materialet på t.ex. ett medlemsmöte eller dylikt. Som enskild person är du också välkommen att lämna dina synpunkter till oss. Vi vänder oss även till organisationer utanför partiet, såsom fackliga organisationer, patient- och pensionärsföreningar.

Det viktiga är att svaren skickas in skriftlig till oss, så vi kan använda dem som stöd när vi fortsätter att utveckla vår politik i regionen.

Önskar ni mer bakgrundsmaterial, medverkan från någon av våra regionpolitiker, hjälp med ytterligare fördjupning eller studiehandledning kontakta oss för vi ställer gärna upp.

Mer information om studiematerialet och hur du kan använda det

Ladda ner studiematerialet - Å va' vill du då?

ALLT MATERIAL ÄR GRATIS!

Beställ material:
Socialdemokraterna i Region Skåne
Ida Johansson
Telefon växel: 044-309 30 00Sidan uppdaterades senast: 2008-04-10 09:44