Fortsatt svältkur för vården!

Den borgerliga majoritetens planeringsram för 2008 innebär en fortsatt svältkur för hälso- och sjukvården i Region Skåne. De nedskärningar som påbörjats under 2007 kommer att fortsätta även 2008. För återigen avsätter majoriteten 520 miljoner kronor till framtida kostnader och investeringar, istället för att satsa på sektorn vård och hälsa. En sektor som nu går mot ett underskott på över 600 miljoner kronor.

 

-  Under 2007 räknar förvaltningarna med att de kan spara cirka 200 miljoner. Därmed återstår över 400 miljoner kronor 2008. Sparbetinget blir med andra ord ännu tuffare nästa år. Vi socialdemokrater menar att det både är möjligt att satsa på hälso- och sjukvården och samtidigt avsätta medel till framtida investeringar och pensionsåtagande. Vi kommer att redovisa våra prioriteringar för 2008 den 12 juni, säger Uno Aldegren regionstyrelsens andre vice ordförande (s). 

 

En solidariskt finansierad hälso- och sjukvård utgör grunden för en för en stabil verksamhet och en god ekonomi. Den politik som majoriteten bedriver skapar inte balans mellan de ekonomiska förutsättningarna eller verksamheternas behov. På grund av den överdrivna ekonomiska stramhet som nu genomförs saknas tilltro till den ekonomiska politiken. Paradoxalt nog kan detta mynna ut i högre kostnader än vad ett ekonomiskt tillskott skulle kunna leda till.

För mer information kontakta
Uno Aldegren              0705 – 823242

 

2007-06-07 16:52