Gemensam front krävs för tåg- och vägsatsningar

Beskedet från Vägverket och Banverket innebär att utbyggnaden av såväl väg och järnväg skjuts på framtiden i Skåne. Detta är väldigt allvarligt anser regionrådet Christine Axelsson (s).

– Skånes utveckling hotas på allvar när många nödvändiga investeringar prioriteras bort. Den borgerliga regering måste ta sitt ansvar och skjuta till de pengar som behövs.

Christine Axelsson (s) anser att Skånes företrädare måste sätta press på regeringen.

– Nu krävs en bred politisk uppslutning i Skåne. Annars kan vi se oss i stjärnorna efter de statliga pengar till infrastrukturen som behövs. Om vi ska få några tåg- och vägsatsningar krävs en gemensam front mot regeringen. Därför är jag oroad över hur påfallande tysta Skånes borgerliga politiker är. 

För mer information kontakta Christine Axelsson 044-309 32 37.

2007-04-04 09:58