PRESSMEDDELANDE: Underskott på över 600 mkr för Vård och Hälsa!

På regionstyrelsens arbetsutskott idag framkom att februari månads prognos visar ett underskott på 607 miljoner kronor för förvaltningarna inom Vård och Hälsa. Totalt visar verksamheternas samlade prognos, efter bara två månader, ett underskott på 600 miljoner kronor.

- Skrämmande siffror som motsvarar ett medelstort sjukhus i Skåne. Den här prognosen bekräftar även den bild vi har haft av den borgerliga budgeten för 2007. Det vill säga ett nedskärningsbeting på mellan 400 till 700 miljoner kronor, säger Uno Aldegren gruppledare (s).

Egentligen saknas inte pengar till hälso- och sjukvården. Det hade varit möjligt att frigöra 400 miljoner kronor till vården. Detta genom att först föra över de 250 miljoner som majoriteten avsatt till styrelsen som ”anslag för omstrukturering” till sjukvården. Därefter är det möjligt att minska det budgeterade överskottet till 100 miljoner kronor, vilket skulle frigöra ytterligare 150 miljoner kronor till vården. För oss socialdemokrater är det viktigt med en långsiktighet som både vårdar verksamheten och samtidigt bygger upp en mer trovärdig ekonomi på lång sikt.

Uno Aldegren (s) förklarar:
- Det handlar om att ge rimliga förutsättningar till personalen. Redan före prognosen flaggade personalen för att de uppdrag de fått inte överensstämde med de tilldelade resurserna. Att inte lyssna till dem skapar en uppgivenhet som kan tendera till dålig följsamhet. Framförallt när 250 miljoner kronor samtidigt ska användas till att pensionera anställda i förtid, vilket medför ännu färre händer i våren. Den här ekonomiska utvecklingen gör mig både orolig och arg eftersom det i slutänden är vårdtagarna som drabbas genom sämre vård och längre köer.


För mer information kontakta
Uno Aldegren  044 – 309 32 62

2007-03-20 14:42