(s) vill ge 400 miljoner till sjukvården

PRESSMEDDELANDE Socialdemokraterna i Region Skåne 2007-03-01

På dagens regionstyrelsemöte yrkade socialdemokraterna att 400 miljoner ska föras över till hälso- och sjukvården i Skåne. Av dessa tas 250 miljoner från regionstyrelsen och 150 miljoner från regionfullmäktiges budgeterade överskott, som därmed justeras ner till 100 miljoner. Den borgerliga majoriteten avslog yrkandet.

”Detta var nog sista chansen för majoriteten att ge verksamheterna realistiska förutsättningar att jobba med. Nu läggs ett nedskärningsbeting ut på förvaltningarna på 700 miljoner kronor, motsvarande ett sjukhus stort som Hässleholm, Trelleborg eller Ängelholm, eller 1500-2000 medarbetare.”, säger Uno Aldegren (s), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

”Samtidigt läggs uppdrag ut till förvaltningarna som innebär en ökning av vårdproduktionen på 0,8% jämfört med 2006. Risken när förvaltningarna får orealistiska förutsättningar att jobba med, är att man ute i verksamheterna inte alls prioriterar att hålla budget, och då kan kostnaderna istället skena iväg.”, säger Uno Aldegren

De 250 miljoner som finns till regionstyrelsens förfogande för ”omstrukturering” ska i huvudsak användas till de omkostnader som uppkommer i samband med neddragningar av personal.

”Det är fullständigt huvudlöst att använda regionens resurser till att förtidspensionera personal i ett läge där vi behöver alla händer vi kan få i vården. Trycket på akutsjukvården ökar och tillgängligheten på vårdcentralerna behöver förbättras, bland mycket annat. Då ska givetvis resurserna användas till att behålla vårdpersonal, inte förtidspensionera.”, säger Rikard Larsson (s), 2:e vice ordförande i vårdproduktionsberedningen.

”Vi tror att med 400 miljoner extra skulle förvaltningarnas förutsättningar att leva upp till både budget och uppdrag varit långt mer realistiska. Det kan göras utan att riskera en positiv ekonomisk utveckling. Vår uppgift är att värna både verksamheten och ekonomin, inte det ena eller det andra.” säger Uno Aldegren.


För mer information kontakta
Uno Aldegren  044 – 309 32 62
Rikard Larsson 044 – 309 33 99

Läs även socialdemokraternas yrkande, respektive reservation till regionstyrelsen

 

2007-03-02 11:24