Studier 2014

Studier och utbildning
Under valrörelsen kommer partidistriktet att genomföra tre huvudsakliga typer av utbildningsaktiviteter. Argumentationstrimning med fokus på jobb, skola och välfärd, argumentationstrimning med fokus på socialdemokratisk EU-politik kopplat till områdena jobb, skola och välfärd samt organisatorisk utbildning för arbetarekommunernas valledare. Argumentationstrimningen är i huvudsak en utbildning för arbetarekommunernas valarbetare.

Utöver dessa utbildningar avslutas även ledarskapsutbildningen IDÉ2014.NU under våren med ett internat där deltagarna trimmas inför valrörelsen och Facklig-politisk aftonskola 2014 sätter igång.

Översikt

1 februari Organisatorisk utbildning för valledare
8-9 februari IDÈ2014.NU
1 mars Socialdemokratisk medlemsutbildning steg 1, Åstorp
1 mars Argumentationsutbildning
4-5 mars Facklig - politisk aftonskola, första internatet
15 mars Socialdemokratisk medlemsutbildning steg 1, Hässleholm
5 april EU-valtrimmning
   

 

Praktisk information
Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder anmälningarna till:

Gert Nilsson
gert.nilsson@skane.sap.se
040-660 73 08

Utbildningarna genomförs i samarbete med ABF Skåne.

Utbildningarna är avgiftsfria för deltagarna. Vid frånvaro utan avanmälan faktureras arbetarekommunen en kostnad på 170 kr. Socialdemokratisk medlemsutbildning finansieras av arbetarekommunerna genom deltagaravgifter om ca 150 kr/deltagare, men är avgiftsfri för deltagarna.

För Facklig-politisk aftonskola gäller ej ovanstående information om anmälan och avgifter. Mer information hittar nedan.

Socialdemokratisk medlemsutbildning
Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion.
Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Utbildningen riktar sig till nya medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen.

Datum för utbildningar på fler orter kommer

 

 

Datum   Tid      Plats   Sista anmälningsdatum  
1 mars      9-16   ABF Nordväst, Åstorp  15 februari
15 mars          9-16               ABF Nordost, Hässleholm     1 mars
22 mars   9-16  LO-sektionen i Ystad  12 mars

 
Argumentationstrimning
Under våren kommer partidistriktet att genomföra två argumentationstrimningar med fokus på jobb, skola och sjukvård. Syftet med utbildningsdagarna är att ge deltagarna fördjupad kunskap på området och verktyg att ta debatten med moderaterna och möta väljaren i politiska samtal. Målgrupp för utbildningen är arbetarekommunernas valarbetare.

Datum   Tid     Plats     Sista anmälningsdatum 
1 mars     9-15    Backagården  5 februari
15 mars    9-15     Backagården 19 februari
       


EU-trimning

Inför EU-valet kommer partidistriktet att genomföra en utbildningsdag med fokus på socialdemokratisk EU-politik med fokus på våra huvudfrågor inom jobb, skola och välfärd. Utbildningsdagen bjuder även på fördjupad kunskap om hur de politiska besluten i EU påverkar politiken nationellt, regionalt och lokalt. Syftet med utbildningsdagen är att ge deltagarna verktyg att motivera fler att gå och rösta på socialdemokraterna i EU-valet.

Målgrupp för utbildningen är alla medlemmar, särskild inbjudan skickas till deltagarna på IDÉ2014.NU.

Datum Tid  Plats Sista anmälningsdatum  
5 april      9-15  Folkets hus i Malmö 20 mars
       


Facklig-politisk aftonskola
Facklig-politisk aftonskola är en aktivistkurs för dig med fackligt uppdrag och/eller politiskt intresse.
Utbildningen pågår i cirka 1,5 år och påbörjas den 4-5 mars 2014 och avslutas i mitten av 2015. Bland annat planeras en studieresa till Bryssel.

Kursen genomförs i samarbete mellan LO-distriktet i Skåne, ABF Skåne, Socialdemokraterna i Skåne och Albins folkhögskola. Under kursen får du chansen att öka din förståelse för viktiga sammanhang - både lokalt, nationellt och globalt.

Kursen kommer att ge dig helt andra förutsättningar för att påverka. Vill du vara med och skapa ett bättre och rättvisare samhälle, för att inte säga en bättre och rättvisare värld – då skall du gå den här kursen.

Information och anmälan

Läs om kursen i foldern och skriv ut en anmälningsblankett. Anmäl dig senast den 11 februari till:

Albins folkhögskola
Eriksgatan 108
261 33 Landskrona alternativt till Christina Loman: christina.loman@albins.nu

Organisatorisk utbildning
Inför valrörelsen gör partidistriktet en satsning på att stärka valledarna i deras roll som organisatörer. På utbildningen drillas valledarna i strategiskt valarbete med fokus på hur man genomför strukturerad dörrknackning, levande torgmöten och givande arbetsplatsbesök. Vikten av noggranna förberedelser och geografisk kartläggning lyfts fram särskilt. Syftet med utbildningen är att valledarna ska få verktyg att genomföra en välorganiserad valrörelse som på ett enkelt sätt kan utvärderas efter valet. Valledarna får även i uppdrag att samla arbetarekommunens valarbetare till ett utbildningstillfälle med fokus på de tre prioriterade metoderna.

Datum  Tid Plats 

Sista anmälningsdatum

1 februari   9-15      Backagården   10 januari
       


Ledarskapsutbildning IDÉ2014.NU
Vid sista utbildningstillfället på partidistriktets ledarskapsutbildning IDÉ2014.NU får deltagarna en gedigen argumentationstrimning med fokus på jobb, skola och välfärd. Utbildningstillfället inbegriper även mediaträning, retorik, framträdande och medias roll. Utbildningens syfte är att ge deltagarna verktyg att genomföra en framgångsrik valrörelse. Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna anta en ledande roll i arbetarekommunernas valkampanjer och vara behjälpliga för arbetarekommunernas utbildningar av de egna valarbetarna. Utbildningstillfället genomförs som ett två-dagars internat.

Datum Tid Plats Sista anmälningsdag
8-9 februari lör kl 9 - sön kl 13 Backagården 30 november
       
       
Anmalan

 
 
 
 
 
 
 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-04 15:16