Grundläggande medlemsutbildning steg 2

Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen.

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Utbildningen ges i två steg. Steg 1 omfattar ett utbildningstillfälle som ger en introduktion till vår ideologi, historia och organisation. Steg 2 omfattar två utbildningstillfällen med mellanliggande arbete och erbjuder deltagarna en fördjupad kunskap om det politiska arbetet, organisationen och ideologin.

Deltagaravgiften för steg 1 betalas av din arbetarekommun. Deltagaravgiften för steg 2 står partidistriktet för.

Steg 2 omfattar två tillfällen. När du anmäler dig anmäler du dig till båda tillfällena. 

Utbildningstillfälle sista anmälningsdag plats  
25 april 25 mars Backagården  
9 maj 25 mars Backagården  
anmäl dig här!      
       

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-26 15:47