Kyrkopolitiskt program 2009

Förslag till kyrkopolitiskt program för Lunds stift
 

GEMENSKAP – SOLIDARITET – MÖJLIGHET

Gemenskap

möjlighet att som barn, ung och vuxen känna sig hemma i svenska kyrkan

möjlighet att delta i Svenska kyrkans förrättningar – dop, konfirmation, vigsel och begravningar

det är i förrättningarna som Svenska kyrkan möter människan

möjlighet att delta i Svenska kyrkans verksamhet – gudstjänster, musik och körverksamhet

Svenska kyrkan ska vara en öppen verksamhet med möjlighet att besöka kyrkan för meditation och stillhet

Solidaritet

Möjlighet att genom avgiften till Svenska kyrkan:

bedriva och utveckla verksamheten

ha kyrkobyggnaderna kvar i vår närhet som en viktig del i vårt kulturarv

göra begravningsplatserna till rofyllda platser

göra kyrkan tillgänglig för besök och diakoni

 

Vi socialdemokrater i Lunds stift vill verka för:

att begravningsverksamheten ska vara kvar i Svenska kyrkan,

att förrättningarna ska behållas inom Svenska kyrkan, kyrkans dop och konfirmation ska vara en möjlighet gentemot namngivningsceremonier och humanistiska konfirmationer, vigseln ska vara kvar i Svenska kyrkans regi och välkomna alla som vill ingå äktenskap, vid begravningar möta den enskilde i samtal, griftetal och anhöriggrupper,

att förstärka arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare och fackföreningar,

att låta begreppet äktenskap omfatta såväl samkönade som särkönade par,

att utveckla nya former av lokalt engagemang för hembygdens kyrka,

att stoppa all nyrekrytering av kvinnoprästmotståndare,

att verksamhetsformerna ska ge alla möjligheter att delta och inte utestänger ekonomiskt och socialt svaga grupper,

att satsa på utåtriktade och uppsökande verksamheter inom diakonin,

att hålla Lunds stifts alla kyrkor öppna och välvårdade!

Mer om Socialdemokraterna och kyrkovalet hittar du HÄR

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-26 10:47