Seniorbladet

Socialdemokraterna i Skåne ger ut ett Seniorblad några gånger per år till senioransvariga inom respektive arbetarekommun, Seniorbladet. Från och med 2008 publiceras även tidningen på vår hemsidan som en service till alla våra medlemmar. Tidningen innehåller information om politiskt aktuella frågor och händelser i Skåne.

Trevlig läsning!

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-18 11:27