En tillgänglig tandvård

 

Idag är tandvård för barn och ungdomar avgiftsfri. Emellertid är tillgången till tandvård för vuxna en ekonomisk fråga. Nödvändiga ingrepp kan resultera i väldigt höga kostnader. Som en konsekvens av detta har alla idag inte råd att kosta på sig den tandvård de behöver. Detta tycker vi är fel. Tandvården ska ur avgiftshänseende för patienten vara jämställd med vanlig sjukvård. En sådan förändring är mycket dyr, men vi anser likväl att det behövs en nationell reform med denna inriktning.

Vi vill värna om Folktandvården och tillgängligheten till den. Arbetet med barn- och ungdomars tandhälsa är särskilt viktigt då man i unga år lägger grunden för en god tandhälsa under resten av livet. I Region Skåne har vi genomfört Frisktandvården, det vill säga s.k. abonnemangstandvård. Denna reform innebär att alla skåningar födda 1963 eller senare kan teckna ett avtal om bastandvård till en i förväg bestämd månadsavgift. Priset är från 35 kronor. Återkommande kontakt med Folktandvården ger friskare tänder och en bättre mun-hälsa. Möjligheten till abonnemangstandvård är idag begränsad till en viss åldersgrupp, men vi vill att reformen i framtiden ska utökas till att omfatta alla vuxna.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att tandvård ska jämställas med sjukvård när det gäller avgifter,
  • att Frisktandvården ska byggas ut till att omfatta alla vuxna.