Trygg och tillgänglig vård

 

Vi verkar för att patientens ställning stärks. Det innebär att betalningsförmågan aldrig får vara avgörande för vård och behandling. Väntetiderna ska vara korta och möjlig¬het ska ges till val av vårdgivare.

Den skånska hälso- och sjukvården håller hög kvalitet. På flera områden är vi bäst i världen.  Men samtidigt som vi är medvetna om detta, får vi inte blunda för de brister som finns. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården har inneburit att allt fler kan få behandling allt högre upp i åldrarna. Vi ser också hur människor lever allt längre. Detta gör att det kan uppstå
 
problem med tillgängligheten trots att mer resurser tillförs och antal behandlingar ökar. Den socialdemokratiska visionen är att ingen ska behöva vänta på den vård man behöver. Köerna måste bort. Det innebär att ingen ska behöva leva i ovisshet om när en nödvändig behandling kommer att äga rum. När man får en diagnos, ska man också få en tid för behandling.

Sedan 1994 har resurserna till den svenska sjukvården ökat. Andelen av BNP har ökat från
8,2 procent till 9,2 procent. Antalet starroperationer har ökat från 32 000 till 80 000. Antalet höftledsoperationer har ökat med 30 procent. Och 2005 infördes den nationella vårdgarantin. Vårdgarantin betyder att du får kontakt med vården omedelbart, vid behov möter du en läkare inom sju dagar och får behandling senast tre månader efter att beslut om behandling fattats.

Verksamheterna måste ha väl utvecklade kanaler för dialog med medborgare och patienter. Större delaktighet och större valfrihet för enskilda patienter får dock inte leda till att en bra vård förutsätter initierade och aktiva patienter. Den som inte är extra kunnig och pådrivande ska inte få sämre vård. Människor med kunskap och tillgång till information har redan ett försprång som vi inte ska bidra till att förstärka. Behoven ska styra.

Vårt uppdrag för framtiden är tydligt. Trygghet, kvalitet och delaktighet ska vara känneteckn¬ande för framtidens vård.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att betalningsförmåga aldrig får vara avgörande för tillgången till vård och
          behandling,
  • att vården ska vara fri från köer.