Goda och miljövänliga kommunikationer

 

I Sverige står vi inför den stora utmaningen att ställa om transporterna till ett långsiktigt hållbart system. Ett framtida transportsystem måste bidra till ekonomisk och social utveckling utan att tära på naturens resurser.

Det övergripande målet för politiken är att öka välfärden, sysselsättningen och konkurrens-kraften i Skåne. Detta övergripande mål gäller förstås också för trafikpolitiken, men specifikt för trafikpolitiken gäller också att den bidrar till ökad säkerhet, god miljö och ökad till-gänglighet.

Trafikpolitiken har en avgörande betydelse för att göra Skåne till den sammanhållna region för boende, arbete, service, utbildning och kultur som vi vill se. Vi behöver bygga upp ett trafiksystem som knyter samman de olika delarna av Skåne med varandra och ger god tillgänglighet till viktiga resmål för människor över hela landskapet. Enandet av Skåne ger bättre förutsättningar för att dessa mål ska kunna uppnås. Det behövs särskilda åtgärder i infrastruktur och kollektivtrafik, som ger landsbygdsbefolkningen möjlighet till en rimlig basservice.