Inledning

 

När den skånska socialdemokratin nu skriver program för de kommande fyra åren ser vi på framtiden med tillförsikt. Vi har goda möjligheter att skapa ett bättre och tryggare Skåne, ett Skåne där vi tar ansvar för varandra och vår gemensamma framtid, ett Skåne där behoven och inte pengarna får styra.

Vår utgångspunkt är att Skåne behöver en sammanhängande politik. Det går inte att se varje politikområde för sig. Därför finns det inte en socialdemokratisk politik för tillväxt och en för miljö – utan samordning finns det ingen hållbar utveckling. Detta kräver ett gemensamt re-gionalt ansvarstagande för helhetssynen i Skåne. Detta program gäller för hela Skåne, för såväl stad som land. Det är det som är regional balans.

Erfarenheten har lärt oss att god offentlig ekonomi är en förutsättning för fungerande välfärd. Den gemensamma sektorn behöver inte ständiga hot om nedskärningar och besparingar. Det är därför vi nu med framtidstro kan konstatera att socialdemokratiskt styre i skånska kom-muner och i Region Skåne givit en ekonomi som är starkare än på länge.

En god offentlig ekonomi är inget självändamål, men den ger ro i arbetet för ett tryggt och växande Skåne.

Vi vill se ett Skåne där människor är säkra på att de får den vård de behöver, där ingen oroar sig för en otillräcklig äldreomsorg eller för situationen på arbetsmarknaden, där människor känner trygghet när det rör sig på gator och torg. Klarar vi av detta är Skåne tryggare.