Socialdemokratiska politiker i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne har 53 av 149 ordinarie ledamöter i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige
Här kan du se vilka socialdemokrater som sitter med i regionfullmäktige.

Ordinarie ledamöter:
Aldegren Uno, Helsingborg
Andersson Ulla-Britt, Helsingborg
Axelsson Christine, Malmö
Bergelin Anders, Höör
Bäck Conny, Lomma
Delcomyn Rolf, Bjärnum
Ekman Gertrud, Skurup
Ericson Kent, Höganäs
Fredriksson Kerstin, Arlöv
Fritzon Henrik, Kristianstad
Hansson Anne-Marie, Trelleborg
Hansson Britt-Marie, Ängelholm
Hansson Åke, Hörby
Hodzic Amela A, Malmö
Hoff Ing-Britt, Kristianstad
Hogerud Anna-Lena, Lund
Högfeldt Ida-Therese, Malmö
Innala Karl-Erik, Broby
Jacobsson Britt-Marie, Bromölla
Johansson Hans, Helsingborg
Jönsson Birgitta, Tågarp
Jönsson Gunnar, Lund
Lagerkvist Gun-Britt, Malmö
Laine Lundgren Heidi, Lund
Landgren Kjell-Arne, Malmö
Larsson Rikard, Hjärup
Lennerwald Ingrid, Eslöv
Lundin Anna-Lena, Klippan
Malmberg Gert, Sjöbo
Malmberg Stefan, Ystad
Nilsson Birgitta, Malmö
Nilsson Bodil, Ängelholm
Nilsson Irene, Hässleholm
Olofsson Per-Olof, Malmö
Olsson Christer, Skånes Fagerhult
Otterström Åsa, Malmö
Pajalic Zada, Kristianstad
Palmqvist Roland, Kävlinge
Persson Reino, Åstorp
Pihl Krabbe Ewa, Osby
Pålsson Rolf, Malmö
Rollmark Yvonne, Höganäs
Rubin Anders, Malmö
Råberg Anne-Maj, Tomelilla
Saltarski Marie, Staffanstorp
Schultz Lars, Svedala
Svalö Stefan, Bjuv
Svensson Nils T, Malmö
Svensson Sten, Malmö
Tengqvist Birgitta, Skanör
Thulin Lars-Göran, Perstorp
Wallstén Lars, Landskrona
Örtegren Eva, Landskrona


1:e ersättare:
Nordvästkretsen
Yvonne Augustin, Helsingborg
Nordostkretsen
Siv Harrysson, Osby
Mellersta kretsen
Vaino Roth, Landskrona
Malmö valkrets
Anna Brandoné, Malmö
Sydvästkretsen
Gert-Åke Nilsson, Trelleborg
Sydostkretsen
Karl-Erik Olsson, Simrishamn



Gruppledare i nämnder
Här nedan kan du se vilka personer som är gruppledare för socialdemokraterna i Region Skånes olika nämnder och styrelser.

Regionstyrelsen Uno Aldegren, Helsingborg
Personalberedning samt vårdproduktionsberedning Rikard Larsson, Hjärup
Folhhälsoberedning Birgitta Nilsson, Malmö
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ingrid Lennerwald, Eslöv
Avtalsutskottet Conny Bäck, Lomma
Närsjukvårdsberedning Lars Schultz, Svedala
Regional Tillväxtnämnd Christine Axelsson, Malmö
Beredning för Tillväxt och Hälsa - Nordväst Eva Örtegren, Landskrona
Beredning för Tillväxt och Hälsa - Nordost Lars-Göran Thulin, Perstorp
Beredning för Tillväxt och Hälsa - Sydväst Eva Holmström, Malmö 
Beredning för Tillväxt och Hälsa - Sydost Anne-Maj Råberg, Tomelilla
Nämnden för kollektivtrafik Henrik Fritzon, Kristianstad
Kulturnämnden Claes-Göran Jönsson, Lund
Tandvårdsnämnden Per-Olof Olofsson, Malmö
Fastighetsnämnden Rolf Pålsson, Malmö
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden  Ewa Pihl Krabbe, Osby
Patientnämnden Gertrud Ekman, Skurup
Revisionen Kent Ericson, Höganäs

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-12 17:08