Investeringar för jämlikhet

Delrapport 1

Rapport om full sysselsättning

“Hur skapar vi en modern arbetsmarknad där alla ges möjlighet till egen försörjning?” är en fråga som undersökts av Socialdemokraterna i Skåne under knappt sex månader. För att svara på frågan har de oberoende rapportförfattarna Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Dan Andersson, tidigare chefsekonom på LO skrivit varsin rapport på ämnet. 

Rapporten är den första av fyra i en rapportserie kallad ”Investeringar för jämlikhet”. Syftet är att bidra till den politiska samhällsdebatten i Sverige.

Läs delrapport 1 här

 

Delrapport 2

Rapport om ett ökat bostadsbyggande och allmännyttans roll

“Hur formulerar vi en bostadspolitik för alla?” är en fråga som undersökts av Socialdemokraterna i Skåne sedan de bostadspolitiska samtalen bröt samman. För att svara på frågan har de oberoende rapportförfattarna Martin Grander, doktorand på Malmö högskola, och Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert skrivit varsin rapport på ämnet. 

Rapporten är den andra av fyra i en rapportserie kallad ”Investeringar för jämlikhet”. Syftet är att bidra till den politiska samhällsdebatten i Sverige.

Läs delrapport 2 här 

 

Till delrapporterna finns också Socialdemokraterna i Skånes politiska förslag formulerade utifrån vår läsning av rapporten.

Rapporten "Investeringar för jämlikhet" kan ses som ett uttryck för Skånsk vrede och förtvivlan över det nya politiska landskap som växer fram och en reaktion över det låga väljarstödet. Vi har sökt svaren på frågor som vi hoppas ska kunna bidra till avgörande förändringar inom arbets-, bostads-, och den ekonomiska politiken i Sverige, säger Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne. 

 


Sidan uppdaterades senast: 2016-04-04 10:46